TSM Nazariyat – Usül – Solfej – Makam

Nazariyat- Usül – Solfej – Makam dersleri TSM Korosu çalışma günlerinde Koro Şefi ve Bestekâr Ferhat Ersoy tarafından icra edilecektir. Sanat Yılı boyunca temel musiki bilgilerinin, bona ve temel solfej bilgilerinin, basit makamların ve basit usüllerin verilmesi hedeflenmektedir. Enstrüman çalan kursiyerler için ayrıca icraya yönelik temel esaslar ders programında yer alacaktır.

Ayrıca Nazariyat- Usül – Solfej – Makam dersleri ve repertuvar pekiştirme dersleri birebir öğrenci ile birlikte belirlenmiş zamanda haftada bir gün bir saat olarak, öğrencinin seviyesi ve amacı doğrultusunda Koro Şefi ve Bestekarı Ferhat Ersoy tarafından verilir.